Transport

Med den øgede globalisering, stiger vores behov for transport også – både transport af personer og varer. Som det er i dag, bevæger vi os nemmest ved motorkraft, som får sin energi fra fossile brændsler. Det belaster klimaet. Transportsektoren står i dag for 13% af den globale udledning af drivhusgasser. Derfor er der meget at vinde for klimaet, hvis vi finder på klimavenlige transportformer.

I dag bruger vi omkring 70 procent af vores samlede olieforbrug til transport. Her er vejtransporten (personbiler, busser, lastbiler) den store energiforbruger.
 I perioden fra 1990 til 2004 steg CO2-udledningen fra transporten med 22 procent. I Danmark har vi  forpligtet os til at nedsætte CO2-udslippet med 21 procent fra 1990 til 2012 (Kyoto aftalen). Hvis vi skal opfylde det løfte, kræver det en del nytænkning ikke mindst indenfor transportsektoren.

Dog er udledningen af stoffer som SO2 (svovldioxid) , CO (kulilte) og NOx (kvælstofoxider) faldet med henholdsvis 81 procent, 38 procent og 33 procent. Det kan vi især takke bilernes katalysatorer for. De renser nemlig udstødnings-gassen, før den slippes ud. I 2004 havde 83 procent af personbilerne katalysator.

Andre transportmidler bidrager også til udledningen. Varetransport sker ikke kun på vejene, men bl.a. også via store containerskibe, der bruger store mængder olie. Flere og flere af os flyver, når vi rejser på ferie. I løbet af det seneste halve århundrede er den civile lufttrafik vokset til at blive et væsentligt element i det samlede trafikbillede. Den voksende flytrafik har konsekvenser for miljøet.

Nyttige links:

Hjem Fora Transport

Dette forum indeholder 9 emner og 6 svar og er senest opdateret af  Charlotte 4 år, 6 måneder siden.

Viser 9 emner - 1 til 9 (af 9 i alt)
Viser 9 emner - 1 til 9 (af 9 i alt)

Du skal være logget ind for at oprette et nyt emne. (Klik her for at logge ind eller oprette en ny bruger)