Tag-arkiv: P4

Vinderne er fundet!

Blandt 380 tilmeldte projekter til DR og Informations fælles kampagne voresomstilling.dk har de tre dommere nu udpeget én vinder i hver af de ni regioner rundt i landet.

I Syd løb Sønderborg med titlen på baggrund af et klimatilpasningsprojekt:

Sønderborg Kommune har gentagne gange oplevet oversvømmelser, hvor skoler og trafik blev sat ud af drift. For at løse problemet må belastningen på kloaknettet nedbringes. I projektet ’Digterhaven – de 5 haver’ vil man opmagasinere og forsinke regnvand i såkaldte regnvandshaver. Op til 4.000 kubikmeter regnvand vil kunne opmagasineres, svarende til den største regnhændelse i de lokale målingers historie. De fem bassiner beplantes med forskellige plantetyper og mellem dem anlægges gangstier i form af lave gangbroer. Der skabes opholdszoner med muligheder for grill, urtehave, legepladser og andet socialt fællesskab for havens brugere. De 5 haver indvies i efteråret 2013.

På Fyn var det et odenseansk fødevarefællesskab som vandt:

Odense Fødevarefællesskab er en økologisk indkøbs- forening, der i samarbejde med de fynske landmænd formidler økologiske, sæsonorienterede og lokale fødevarer til medlemmerne – primært grøntsager. Hver onsdag kan man som medlem købe en pose frugt og grønt – forudsætningen er, at man yder tre timers arbejde i foreningen pr. måned. Foreningen drives på frivillig basis og undgår alle kommercielle mellemled. Alle er medlem, medejer og medarbejder. Man bestemmer dermed også selv, hvilke fødevarer der føres, og hvilke standarder de skal leve op til. Fødevarefællesskabet, der er ét af efterhånden mange landet over, afholder løbende sociale arrangementer – fællesspisning, sammenskudsgilde, syltedag, asparges- fest – for at forankre projektet i lokalmiljøet og opbygge et godt fællesskab i foreningen.

De er finalister i konkurrencen “Vores omstilling”

Frem til den 18. september præsenteres finalisterne på P4. Der er valgt 3 finalister i hvert P4 distrikt.

I distrikt Syd er finalisterne:

  • Digterhaven – de 5 haver
  • Sønderborg produktionshøjskole – Klimabevidst i hus og handling
  • Sønderborg viser vejen med CO2-neutral omstilling i 2029

I distrikt Fyn er finalisterne:

  • Odense Fødevareselskab
  • Byttemarked
  • LOMA-Lokal Mad på Nymarksskolen i Svendborg

Læs mere om disse projekter og mange andre spændende projekter på: http://voresomstilling.dk/

Den 18. september kåres der én vinder fra hvert distrikt.