Opvarmningskilde

Danske hjem bruger op mod 40% af deres samlede energiforbrug til opvarmning, og det er dermed den største energisluger i boligen.

I Danmark bruger vi forskellige teknologier til at opvarme vores boliger og brugsvand.Nogle har individuel opvarmning i form af eksempelvis oliefyr eller biobrændselsfyr, der bl.a. kører på træpiller.

Tre ud af fire forbrugere får deres varme fra en kollektiv varmeforsyning enten i form af naturgas eller fjernvarme fra et nærliggende værk. Fjernvarme stammer primært fra produktion af kraftvarme, affaldsforbrænding, overskudsvarme fra industrier og fra vedvarende energi. Det er derfor en meget miljøvenlig og energieffektiv opvarmningsform.

Bor man i et område uden kollektiv varmeforsyning, kan der være meget at spare – både i CO2 og kroner – ved at skite sit gamle oliefyr ud med en alternativ og mere miljøvenlig opvarmningsform.

Nyttige links: