Om

Fælles energinetværk for Esbjerg, Sønderborg og Svendborg kommuner.

Formålet med denne side er brugerne selv skaber indholdet. Vi har etableret en fælles informations- og debatportal til vidensdeling for almindelige boligejere. Man skal selv være aktiv og give hjælp og få hjælp hos hinanden. Man kan deltage i forskellige debatter relateret til energibesparelser og omlægning til vedvarende energikilder. Det er endvidere tanken, at siden skal skabe aktiviteter og idéer, som fremhæver muligheder og styrker i landdistrikterne.

Skal du eks. efterisolere eller installere solceller kan du spørge andre brugere om deres erfaringer og få gode råd eller viden om ting, du skal være særlig opmærksom på. Du kan også dele gode idéer og erfaringer med andre, hvis du allerede har afsluttet et projekt i dit hus.

Tiltagene skal være med til at udvikle og etablere energiløsninger, som gør det lige så attraktivt at bosætte sig i landdistrikter som i byerne.

De 3 kommuner, Esbjerg, Sønderborg og Svendborg vil med dette samarbejde kombinere klimaudfordringen og udviklingen af landdistrikterne. Det skal især ske via aktiv borgerinddragelse, som vil være et centralt værktøj for at kunne skabe den ønskede omstilling. Derfor er denne hjemmeside baseret netop på, at borgerne selv er bidragsydere til sidens indhold.

Links til lokale projekter: