Kategoriarkiv: Generelt

Det som ikke nødvendigvis hører ind under de andre kategorier

Mon naboen har fået energirenoveret?

ZEROmap kan du få et overblik over udvalgte cases, hvor forskellige renoveringstiltag er igangsat for at spare på energien. ZEROmap giver dig mulighed for nemt at finde de gode energispare-historier fra hele Sønderborg-området. Udforsk kortet, og bliv inspireret til selv at komme i gang med at spare på energien.

Du kan også finde en håndværker nær dig, hvis du bor i Sønderborg Kommune, som kan hjælpe dig med at realisere din energirenoveringsplan og ønsker. De grønne nåle viser ZERObolig-historierne, og de blå nåle viser håndværkerne.

Den store omstillingsguide – bliv inspireret

Vinderprojekterne fra kampagnen om “vores omstilling” præsenteres i en flot brochure, som kan ses på http://www.joomag.com/magazine/den-store-omstilling-omstillingsguide/0351468001382448207

 Brochuren kan også downloades som pdf og for hvert projekt findes der en video, som også præsenterer projektet.

Bliv inspireret til at lave aktiviteter i dit lokalområde.

Vinderne er fundet!

Blandt 380 tilmeldte projekter til DR og Informations fælles kampagne voresomstilling.dk har de tre dommere nu udpeget én vinder i hver af de ni regioner rundt i landet.

I Syd løb Sønderborg med titlen på baggrund af et klimatilpasningsprojekt:

Sønderborg Kommune har gentagne gange oplevet oversvømmelser, hvor skoler og trafik blev sat ud af drift. For at løse problemet må belastningen på kloaknettet nedbringes. I projektet ’Digterhaven – de 5 haver’ vil man opmagasinere og forsinke regnvand i såkaldte regnvandshaver. Op til 4.000 kubikmeter regnvand vil kunne opmagasineres, svarende til den største regnhændelse i de lokale målingers historie. De fem bassiner beplantes med forskellige plantetyper og mellem dem anlægges gangstier i form af lave gangbroer. Der skabes opholdszoner med muligheder for grill, urtehave, legepladser og andet socialt fællesskab for havens brugere. De 5 haver indvies i efteråret 2013.

På Fyn var det et odenseansk fødevarefællesskab som vandt:

Odense Fødevarefællesskab er en økologisk indkøbs- forening, der i samarbejde med de fynske landmænd formidler økologiske, sæsonorienterede og lokale fødevarer til medlemmerne – primært grøntsager. Hver onsdag kan man som medlem købe en pose frugt og grønt – forudsætningen er, at man yder tre timers arbejde i foreningen pr. måned. Foreningen drives på frivillig basis og undgår alle kommercielle mellemled. Alle er medlem, medejer og medarbejder. Man bestemmer dermed også selv, hvilke fødevarer der føres, og hvilke standarder de skal leve op til. Fødevarefællesskabet, der er ét af efterhånden mange landet over, afholder løbende sociale arrangementer – fællesspisning, sammenskudsgilde, syltedag, asparges- fest – for at forankre projektet i lokalmiljøet og opbygge et godt fællesskab i foreningen.

De er finalister i konkurrencen “Vores omstilling”

Frem til den 18. september præsenteres finalisterne på P4. Der er valgt 3 finalister i hvert P4 distrikt.

I distrikt Syd er finalisterne:

  • Digterhaven – de 5 haver
  • Sønderborg produktionshøjskole – Klimabevidst i hus og handling
  • Sønderborg viser vejen med CO2-neutral omstilling i 2029

I distrikt Fyn er finalisterne:

  • Odense Fødevareselskab
  • Byttemarked
  • LOMA-Lokal Mad på Nymarksskolen i Svendborg

Læs mere om disse projekter og mange andre spændende projekter på: http://voresomstilling.dk/

Den 18. september kåres der én vinder fra hvert distrikt.

Meld et projekt til “Vores omstilling”

Danmarks Store Omstillingsguide er på vej og du kan være med! De allerbedste bæredygtige projekter fra hele landet samles nu i en ny omstillingsguide. Har du et unikt projekt, der kan bringe bæredygtige løsninger ind i dagligdagen? – så vær med i Vores Omstilling.

Hvad gør vi nu? Danmarks Radio og Dagbladet Information indleder nu jagten på helt unikke bæredygtige projekter, som kan inspirere andre til at tænke bæredygtigt. Har du, dine venner, dine naboer eller din landsby omsat gode ideer til virkelighed – så giv dig til kende. Dit projekt kan være med og blive en del af Danmarks nye omstillingsguide!

Mandag den 19. august, lød startskuddet til Den Store Omstillingsguide med konkurrencen ‘Hvad gør vi nu?”, hvor DR og Information starter indsamlingen af de omstillingsprojekter i Danmark, der viser vejen til et nyt grønt samfund i en omstillingsguide. Med konkurrencen sættes der fokus på de fællesskaber, der engagerer og mobiliserer naboer, organisationer, virksomheder og/eller myndigheder til grøn omstilling. Dem, der har udviklet en lokal bytte økonomi, et koncept for byhaver, virksomheder der hjælper hinanden med at få mest ud af affaldet fra produktionen og kommuner der engagerer borgerne til en fælles indsats.

Indtil 1. september opfordres alle danskere til at dele deres omstillingsprojekt med resten af landet på hjemmesiden www.voresomstilling.dk. Deltagelse i konkurrencen sker ved at fortælle om dit/jeres projekt og derved rådgive andre til at tage initiativ til lignende projekter rundt om i hele landet.

I hvert af P4s ni distrikter indstiller et omstillingspanel af faglige eksperter tre projekter, der videregives til dommerne. De 27 finalister præsenteres på P4 og herefter skal dommerkomiteen udvælge ni vinderprojekter, der skal udgøre Danmarks Store Omstillingsguide.

De 9 vinderprojekter bliver eksponeret i både radio og på TV.

Dommerkommitéen Tre markante foregangsmænd for et bæredygtigt Danmark sidder i dommerkommitéen for konkurrencen, og vælger vinderprojektet ud fra 27 udvalgte projekter. Dommerkommitéen udgør Connie Hedegaard, EU’s klimakommisær, Christine Feldthaus, TV-vært og livstilsekspert, og Emil Urhammer, klimaforkæmper og aktiv i netværket ”Omstilling nu”.

Kriterier Kriterierne for deltagelse med dit/jeres projekt er: • Er det til gavn for fællesskabet? I hvor høj grad er projektet forankret og udbredt i et fællesskab eller i samarbejde med borgere, lokale virksomheder, organisationer, myndigheder m.m. • Er det en del af et samfund vi gerne vil leve i? I hvor høj grad er projektet nyskabende og inspirerende for det bæredygtige samfund vi gerne vil leve i? • Kan det spredes? Hvor nemt er det for andre fra Svendborg til kina at tage projektets ideer til sig og føre dem ud i livet? • Hjælper det overhovedet? Hvis projektet vinder udbredelse, hvor stor en effekt vil det have på det problem, det ønsker at løse?

Læs mere om den Vores Omstilling på www.voresomstilling.dk

Eksempler på, hvad man har gjort i et ældre hus i Hunderup-Sejstrup

Af Helle og Jørgen Hvitved, Hunderup

Vi har et hus fra 1962, hvor der er sket en del udvidelser med en tilbygning og en første sal. I 2008 fik vi nyt tag med 400 mm isolering.

Huset har været opvarmet dels med oliefyr og dels med el-varme. Vi undersøgte mulighederne for jordvarme, men først blev der fundet et hul i olietanken og dernæst satte oliefyret ud, så begge skulle fornys fra dag til dag. I stedet for jordvarme anskaffede vi i 2011 en luft-til-luft varmepumpe og sløjfede en el-radiator. Det gav en betydelig el-besparelse (ca. 1/3), uden at olieforbruget blev øget nævneværdigt.

I 2012 fik vi solceller på taget. Det er et anlæg på 6,3 kW og vi kan lave lidt over 5.000 kW om året og i hele 2012 brugte vi kun 38 % af el-forbruget i 2010. Næste tiltag var en termografering (varmeundersøgelse) af huset. Med en termografering kan man se alle de steder, hvor der spildes varme gennem murværket eller andre utætheder.

Vi har selvfølgelig ikke kunnet gøre noget ved alle de steder, hvor der spildes varme, men vi har bl.a. fået isoleret en mur i hobbyrummet samt en mur bag en radiator, og vi har skiftet nogle ruder ud med lavenergiruder. De nye ruder gør det mere behageligt at sidde tæt på vinduerne. Så den eneste ulempe er sådan set, at sneen om vinteren ikke smelter på det nye glas i skråruderne, så vi en sjælden gang imellem bliver nødt til at bruge elektrisk lys midt på dagen.

Her skulle det så have stoppet, men fordi oliefyret sagde nogle irriterende og hyppige klik, der kunne høres i hele huset, undersøgte vi igen, om vi skulle investere i jordvarme. Her blev vi anbefalet en luft-til-vand varmepumpe. Den blev installeret sidst i april, og vi er spændte på, hvordan det vil vise sig økonomisk og lydmæssigt.

Vi kan selvfølgelig se, at der er brugt lidt mere el her i sommer i forhold til sidste år, men til gengæld er olieudgifterne jo nul. Vi skal igennem vinteren, før vi kan se, hvad det kommer til at betyde økonomisk.

Oveni det kommer så indeklimaet. Det er tydeligt at mærke, at luft-til-luft varmepumpen giver et godt klima i huset, måske fordi varmen bliver fordelt jævnt i rummene og luften i huset er friskere. Luft-til-vand varmepumpen lader til at være så lyssvag som ønsket, dog først efter at vi har fået tappet luft fra den – men det er begyndervanskeligheder.

Set i bakspejlet skulle vi selvfølgelig have gjort det hele på en gang. Så havde vi nok sløjfet skorstenen, før vi fik lagt solceller på taget, og derved havde vi fået plads til flere kW, samtidig med, at vi havde sparet en masse håndværkerudgifter.

Fra skåltaler til fossilfri økonomi

Folkemødet på Bornholm er igen i år et overflødighedshorn af debat-muligheder og klimaet er ingen undtagelse. Mød op på havnen i Allinge torsdag den 13. juni kl. 17 og oplev debatten med Anne Grete Holmsgaard som ordstyrer og med bl.a. ProjectZero i panelet.

Det er Dansk Byggeri og Tekniq som stiller skarpt på energirenovering af bygningsmassen og hvordan vi får det til at ske.
Klik på vedlagte program fra arrangørerne og se invitationen her 

Alle er velkomne til panel-debatten i Teknikkens og Byggeriets telt på Ydermolen i Allinge på torsdag den 13. juni kl. 17-18.

I panelet sidder:

– Lars Aagaard, Dansk Energi
– Peter Rathje, ProjectZero
– Martin Manthorpe, NCC Construction
– Thomas Færgeman, Concito
– Bjarke Bonke, Venstres Ungdom
– Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
– Leo G. Sørensen, Wicotec Kirkebjerg
Vel mødt i teltet på Ydermolen i Allinge på torsdag kl. 17.00.

Peter Rathje
10. juni 2013

peter.rathje@projectzero.dk

 

 

Læs mere her:

Nytårskur på Kær Halvø – på vej mod bæredygtighed

“Det er flot, at Kær Halvø har modet og viljen til at arbejde med bæredygtighed på landsbyplan”, siger Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i sin nytårstale til borgerne på Kær Halvø.
Læs JV´s omtale her.

“Siden 2011 er der sket meget på Halvøen i bestræbelserne med at tænke energi-rigtigt.

Med hjælp fra et hold studerende på Mads Clausens Institut og et langt sejt træk, fik borgerne på Kær overbevidst Sønderborg Fjernvarme om det fornuftige i at udbygge forsyningen til Kær Halvø. Det er positivt, at indsatsen har nyttet, og at inddragelse af de unge har haft en positiv effekt.

Det er svært at få det offentlige transportsystem til at fungere mere optimalt i landdistrikterne. Borgerne på Kær er kommet med mange forslag til forbedringer, som der arbejdes videre med i en nedsat gruppe. Her nævnes både forbedringer på cykelstien – ikke nødvendigvis ”medvind” – og bedre skiltning.  Derudover arbejdes med udvikling af et nyt system, der kan hjælpe borgerne til fleksibel samkørsel.

Sønderborg har haft besøg af landdistriktsministeren . Det var et godt besøg, hvor ministeren var imponeret over dét, han så og hørte. Efterfølgende er blevet tilladt at etablere fælles solcelleanlæg på landsbyplan.

13 personer på Kær, der har deltaget i et ”Kør Grønt-kursus” gennem Sønderborg Køreskole, har i gennemsnit sparet 35 % på brændstofforbruget fra første til anden gennemkørsel af en bestemt rute. Det siger noget om, hvad den enkelte er i stand til at ændre i dagligdagen, blot med små midler og handlinger.

Snart arrangeres der kursus i Ny Nordisk Mad i Skyttehuset. Måske kan denne aften inspirere til, at man går sammen om fælles køkkenhaver, en kartoffelkule eller danner et ”spisekammer-laug”? Ny Nordisk Hverdagsmad handler om, hvordan vi kan lave skøn hverdagsmad af sæsonens råvarer, selv om vi har travlt. Det er mad, der smager af øjeblikke og det sted, vi er.

Aftenens æblegløg m. rom og hvidkålssuppe var lavet af eksempler på lokale kvalitetsfødevarer.

Stephen vil gerne følge tæt, hvor mange midler, der investeres på Kær halvø i energirenoveringer og energitiltag, samt hvor meget værdi der skabes. Det samlede mål i projektet var 5 mio. kroner, investeret i Dynt-Skelde-Gammelgab og på Kær Halvø – det virker ikke som et urealistisk mål, når man kigger rund i landskabet og ser solceller på taget og nye vinduer/døre.  De mange borgere, der har fået lavet energirapporter er måske endnu ikke begyndt på renoveringerne – benyt chancen og forhør jer hos fagfolkene, så I kommer godt i mål.”

 

60 energitjek tilbage

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZEROboligs tilbud om gratis energivejledning stopper den 30. juni, men du kan stadig nå at få et energitjek af din bolig. De 60 tilbageværende energivejledninger tilbydes efter først-til-mølle princippet. 

Næsten 1.000 boligejere fra Sønderborg-området har takket ja til ZEROboligs tilbud om en gratis energigennemgang af boligen siden efteråret 2010. ZERObolig-programmet er over en 3-årig periode finansieret med midler fra Fornyelsesfonden, Syddansk Vækstforum, SE og EUC Syd, og ophører medio 2013. Det betyder, at den del af ZERObolig-programmet, som tilbyder gratis energivejledning ophører med udgangen af andet kvartal 2013.

Energivejlederen Charlie Lemtorps kalender er allerede godt fyldt og booket de næste par uger frem. Derfor indsættes slutspurten nu, så de sidste energirenoveringsparate boligejere kan nå at tilmelde sig.

En energigennemgang af boligen udføres af ZEROboligs energivejleder og vil typisk tage en time.

Gratis energivejledning er også for dig!

•Tilmeld dig ved at udfylde ansøgningsformularen på www.gratisenergivejledning.dk
•Formularen sendes til post@zerobolig.dk og du får en mail retur som kvittering på at formularen er modtaget
•Det vurderes, om din bolig har potentiale for energirenovering og besøg fra ZEROboligs energivejleder
•Du vil herefter blive kontaktet, så en dato og tidspunkt for besøget kan fastlægges.

Energigennemgang:

•Charlie gennemgår sammen med dig din bolig. Han kigger bl.a. på loftet hvor han tjekker isoleringen, han kigger på vinduerne og husets tilstand i det hele taget
•Herefter udarbejder Charlie en individuel energirapport med forskellige løsninger. Energirapporten indeholder forslag til, hvordan jeres familie kan forbedre boligen til at blive mere energirigtig. Den afsluttes med en prioriteret liste over de mest rentable forslag