Forfatterarkiv: Charlotte

Om Charlotte

Jeg er klima- og energikoordinator i Svendborg Kommune

Så skyder vi en ny sæson med dele-elcykler igang i Svendborg

Udlånet sker igen i år i samarbejde med glade borgere, som gerne vil bruge lidt at deres fritid på at formidle udlån til andre. Der er udlån følgende steder: Drejø, Hundstrup, Gudme, Lundeborg, Oure, Stenstrup, Vindeby og Ø. Skerninge.

Cyklerne udlånes for en uge ad gangen frem til 1. november. Se mere på: http://elcykel-svendborg.dk/

Puljen til Grønne Ildsjæle er åben!

Nu kan du igen søge om en økonomisk håndsrækning til at udleve dit grønne projekt. Ansøgningsfrist den 15. maj 2015, kl. 12.

Går du rundt med en grøn ildsjæl i maven? Så grib chancen og søg om at få del i Miljøministeriets pulje til grønne ildsjæle på i alt 10 mio. kr. Pengene bliver givet til gode og kreative ideer, der kan bidrage til et bedre grønnere lokalmiljø. Tidligere er der blevet søgt om støtte til alt fra fælleshaver, skraldefestivaller, reparationscaféer og landsdækkende byttemarkeder, og meget meget mere – mulighederne er mange!

Ved vurdering af ansøgninger bliver der b.la. lagt vægt på, at ideerne styrker fællesskabet, at de er borgernære og nyskabende i forhold til den grønne omstilling af Danmark. Der kan søges tilskud til projekter for mellem 40.000 til og med 500.000 kr.

Her kan du læse mere om puljen, finde ansøgningsskema og vejledning.

Pulje til bustrafik – kan søges af alle

Trafikstyrelsen har en pulje til styrkelse af bustrafikken. Ansøgningsfrist 1. februar 2015. Har du idéer til et projekt, som kan tiltrække flere passagerer og gøre busdriften bedre, så byd gerne ind. Din kommune, region og/eller trafikselskab mangler måske idéer til et projekt. 

http://www.livogland.dk/vidensbase/fonde-og-puljer/pulje-kollektiv-trafik-yderomraaderne

På siden kan man også finde en liste over de projekter, som der hidtil er givet støtte til.

Har du råd til, at det bliver koldt?

Solen varmer endnu. Dagene bliver kortere. Snart skal de ekstra sokker findes frem. Måske begynder det også at trække ind af vinduet? Efteråret og endnu en fyringssæson er på vej – men har du overhovedet råd til det?

Det svar kan husejere i Svendborg Kommune få i de kommende weekender. De har sagt ja til at få et energitjek af deres hus – og ja til at andre husejere må følge med. Det er energirådgivere fra Energitjenesten, som udfører energitjekket. I mange huse, kan varmeregningen sættes ned med flere tusinde kroner om året. Alligevel vælger mange ikke at gøre noget ved det, fordi det kan virke uoverskueligt. Ofte er folk i tvivl om, hvor de skal starte og hvad der kan betale sig?

Arrangementerne holdes

  • lørdag den 20. september i Hundstrup ved Filippahuset, Filippavej 64, 5762 V. Skerninge.
  • søndag den 21. september i Ulbølle (Nyvej 59, 5762 V. Skerninge),
  • lørdag den 4. oktober på Krarupvej 33, 5771 Stenstrup
  • søndag den 5. oktober i Troense (Eskærvej 14 A, 5700 Svendborg)

Alle dage kl. 10.

– Der bliver udført to store fælles energitjek om formiddagen. Om eftermiddagen udføres der 6-10 mindre individuelle energitjek, som man kan booke sig til på dagen, hvis man bor i nærområdet.

Energitjenesten medbringer en mobil udstilling. Her kan man få råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering.

Puljen for Grønne Ildsjæle er åben

Puljen støtter lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter, understøtter den grønne omstilling.

 

Der kan søges støtte til lokalt forankrede projekter i Danmark og konkrete formidlings- og debataktiviteter vedrørende nye metoder, produkter og forbrugsmønstre, som fremmer en grøn omstilling med lavere ressourceforbrug.

 

Ansøgningsfrist den 25. august 2014, kl 12.

 

Læs mere om puljen på Miljøstyrelsen hjemmeside, hvor der også findes ansøgningsskema, vejledning mv.

Borgermøde om energifællesskaber til grøn varme og el

Idéer til hvordan man i nye fællesskaber kan lave grøn varme og el.

Det er målet med et borgermøde, som Energilandsby 5762, GO2Green og Svendborg Kommune står bag. Mødet holdes den 9. april i Ollerup Forsamlingshus.

–      Vi tror, der er mange borgere, som gerne vil høre om, hvordan man sammen med naboer eller sit lokalområde kan blive selvforsynende med vedvarende energi, fortæller Rudi Rusfort Kragh, formand for Energilandsby 5762.

–      Vores forening har som formål at fremme en energi- og klimamæssig bæredygtig udvikling, herunder arbejde for fremme af brugen af vedvarende energikilder, så vi vil meget gerne opfordre alle til at komme til mødet, fortsætter Rudi Rusfort Kragh.

Rune Schmidt fra Energitjenesten på Ærø kommer og fortæller om potentialerne ved at naboer og/eller lokalområder i fællesskab etablerer energianlæg. Han tager bl.a. afsæt i erfaringerne fra Ærø, som takket være lokal opbakning og lokale initiativer nu er 61 % selvforsynende med vedvarende energi.

–      Et af Svendborg Kommunes klimamål er, at al den energi vi bruger, i 2050 skal komme fra vedvarende energikilder, siger Charlotte Vesterlund McAinsh, klima- og energikoordinator i Svendborg Kommune.

Medarbejdere fra Svendborg Kommune deltager på mødet og kan svare på spørgsmål.

Efter en kaffepause vil der være fælles snak og idé-udveksling i mindre grupper, opdelt efter lokalområder.

–      På den måde håber vi, at de fremmødte kan udveksle idéer med hinanden og eventuelt skabe basis for at arbejde videre med et projekt i eget regi,” uddyber Niels Christian Nielsen, projektleder i GO2Green.

 Der er tilmelding til mødet senest den 8. april til info@go2green.dk eller 20 47 96 38.

Fakta om borgermødet

Mødet holdes den 9. april kl. 19-21.30 i Ollerup Forsamlingshus, Svendborgvej 110, 5762 V. Skerninge.

Yderligere oplysninger: Niels Christian Nielsen, 20 47 96 38.

 

Vind en energidag i dit lokalområde – hvis du bor i Svendborg Kommune

Grundejerforeninger, lokalgrupper og aktive borgersammenslutninger kan vinde en spændende energidag og energitjek af eget og naboens hus. Der er masser af energi og penge at spare – og du får uvildig og helhedsorienteret vejledning fra kælder til kvist i samarbejde med Energitjenesten.

Vil du høre mere og sikre at DIT område får en gratis energidag og energitjek, så henvend dig inden den 23. april til

Klimakoordinator Charlotte V. Mcainsh på 62 23 34 27 / charlotte.vesterlund.mcainsh@svendborg.dk eller Projektleder Mette Thillerup på 20 37 94 56 / mt@energitjenesten.dk.

Den store omstillingsguide – bliv inspireret

Vinderprojekterne fra kampagnen om “vores omstilling” præsenteres i en flot brochure, som kan ses på http://www.joomag.com/magazine/den-store-omstilling-omstillingsguide/0351468001382448207

 Brochuren kan også downloades som pdf og for hvert projekt findes der en video, som også præsenterer projektet.

Bliv inspireret til at lave aktiviteter i dit lokalområde.

Kom til gratis informationsmøde om skift af olie- og naturgasfyr

Overvejer du at skrotte det gamle fyr og skifte til en anden varmekilde i stedet, men er i tvivl om, hvordan du gør, hvad det koster, og hvad du skal vælge?

Du kan få svar på alle dine spørgsmål på 5 gratis informationsmøder i hver sin region i efteråret 2013.

Mødet i Middelfart afholdes den 18. november kl. 19-21. Se aktivitetskalenderen for adresse.

På møderne vil energirådgivere fra Bolius Boligejernes Videncenter og Energitjenesten fortælle om alternativer til olie- og gasfyr, og hvilke opvarmningskilder der passer bedst til de enkelte hustyper.

Tilmelding sker via http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/gratis-informationsmoeder-bliv-klaedt-paa-til-skift-af-oliefyr/

Vinderne er fundet!

Blandt 380 tilmeldte projekter til DR og Informations fælles kampagne voresomstilling.dk har de tre dommere nu udpeget én vinder i hver af de ni regioner rundt i landet.

I Syd løb Sønderborg med titlen på baggrund af et klimatilpasningsprojekt:

Sønderborg Kommune har gentagne gange oplevet oversvømmelser, hvor skoler og trafik blev sat ud af drift. For at løse problemet må belastningen på kloaknettet nedbringes. I projektet ’Digterhaven – de 5 haver’ vil man opmagasinere og forsinke regnvand i såkaldte regnvandshaver. Op til 4.000 kubikmeter regnvand vil kunne opmagasineres, svarende til den største regnhændelse i de lokale målingers historie. De fem bassiner beplantes med forskellige plantetyper og mellem dem anlægges gangstier i form af lave gangbroer. Der skabes opholdszoner med muligheder for grill, urtehave, legepladser og andet socialt fællesskab for havens brugere. De 5 haver indvies i efteråret 2013.

På Fyn var det et odenseansk fødevarefællesskab som vandt:

Odense Fødevarefællesskab er en økologisk indkøbs- forening, der i samarbejde med de fynske landmænd formidler økologiske, sæsonorienterede og lokale fødevarer til medlemmerne – primært grøntsager. Hver onsdag kan man som medlem købe en pose frugt og grønt – forudsætningen er, at man yder tre timers arbejde i foreningen pr. måned. Foreningen drives på frivillig basis og undgår alle kommercielle mellemled. Alle er medlem, medejer og medarbejder. Man bestemmer dermed også selv, hvilke fødevarer der føres, og hvilke standarder de skal leve op til. Fødevarefællesskabet, der er ét af efterhånden mange landet over, afholder løbende sociale arrangementer – fællesspisning, sammenskudsgilde, syltedag, asparges- fest – for at forankre projektet i lokalmiljøet og opbygge et godt fællesskab i foreningen.